گزارش شورای انجمن پرخوران گمنام ایران/گزارش شماره چهارم

در این قسمت گزارش شورای ایران قرار خواهد گرفت که به صورت ماهیانه به روز می شود.

به نام خدا
خدایا آن ده که آن به

انجمن پرخوران گمنام                                                جمعه (7/7/85)

چهارمین جلسه شورای منطقه ایران جمعه 7/7/85 راس ساعت 13:15 با حضور اکثر  رابطین و مسئولین کمیته ها در محل امام زاده محمد واقع در خیابان وحید با خواندن دعای آرامش و سنت های دوازده گانه پرخوران گمنام آغاز شد .
حاضرین : نجف آباد ، گلدشت ، فولادشر ، اصفهان ، الیگودرز ، تهران ، یزد ، و کمیته های ثبت ، نشریات ، چیپ و سکه ، منشی ، گرداننده و خزانه دار
ابتدا رابطین و مسئولین کمیته گزارشات خود را به شورا ارائه نمودند :
گروههای اصفهان : مشکل جا و مکان و پمفلت خوش آمد گو داریم در مورد پرهیز برنامه دچار تردید شده ایم.
پمفلت رهبر و منشی داخل همه گروهها هماهنگ نیست .
یزد : مشکل جا و مکان داریم و برای اطلاع رسانی هم دچار مشکل شده ایم مبلغ 20000 تومان برای کمک به هیات در نظر گرفته شده است .
الیگودرز : در مورد پرهیز غذایی مشکل داریم اطلاع رسانی هم خیلی ضعیف است .
تهران : مشکل جا ومکان داریم و برای قدم کار کردن دچار مشکل شده ایم و نیاز به افرادی داریم که در این زمینه ما را حمایت کنند . مبلغ 20000 تومان پارک خیام برای کمک به هیات در نظر گرفته است .
سپس تصمیماتی اتخاذ گردید که به شرح زیر می باشند :
تصمیمات گروه :
1- باتوجه به تولید 38500 عدد چیپ ، کمیته چیپ حساب شماره 150547 نزد بانک کشاورزی شعبه سید خندان (کد 1040) به نامهای انصاری و چربنده را جهت واریز و خرید مایحتاج چیپ گروهها اعلام نمود .
2- کمیته نشریات شماره حساب سپهر 5/6266525/3 نزد بانک صادرات شعبه امیر شرقی به نام محمد کاشی و رضا عرب را جهت خرید ما یحتاج نشریات  گروهها اعلام نمود . در حال خاضر نشریات قدمهای 3و4 (150 تومان) ، قدمهای 5 و6 (150تومان) ، آوای بهبودی آوریل (200 تومان) ، آوای بهبودی مارس  (200 تومان) ، تعهدی برای امساک ، درمان و بعد از آن ، سوالهای قدم 1و2و3و4 (50 تومان) ، تجربه زنان بار دار (100 تومان) ، قدمهای 1و2 (200تومان) ، آوای بهبودی ژانویه (250 تومان) ، کتابچه راهنمای OA برای اعضا ، گروهها وبین گروهها با فولدر (400تومان) ، موجود می باشد هم چنین برای WORK BOOK شابک گرفته شده ودر حال چاپ می باشد .
3- کمیته ثبت اعلام نمود مراحل ثبت در حال پیگیری است و 2 پزشک متخصص که حاضر به همکاری باشند مشخص شده . همچنین ضمن هماهنگی با وزارت کشور قرار شد بعد از تکمیل فرم ها پرونده را برای نظارت در نوبت قرار دهند . قرار شد به علت نبود یکی از افراد هیات موسس علی البدل اول ، کمال از اصفهان جایگزین آن شود .
4- هر گروه می تواند کمک های نقدی خود را به صورت فرادا تا مبلغ 5 هزار دلار واریز کند .
5- کمیته نشریات و ترجمه با هم ادغام شدند و قرار شد کمیته ی ترجمه بازوی کمیته ی نشریات باشد و یک نفر به عنوان پاسخگویی حاضر باشد .
6- کمیته ی ارتباطی و آدرسها طبق رای وجدان گروه جدا شدند و انتخاب مسئولین به ماه آینده موکول شد .
7- پیشنهاد شد مسئول کمیته ی ارتباطی و آدرسها شرایط زیر را داشته باشند : آشنایی با کامپیوتر ، دسترسی به اینترنت ، تسلط به زبان ، تمایل به خدمت ، امین بودن .
8- طبق رای وجدان گروه قرار شد اگر مسئول یک کمیته نتوانست حاضر شود علی البدل یا یکی از اعضا برای پاسخگویی حاضر باشند
9- پیشنهاد شد مسئول کمیته ی جا و مکان شرایط زیر را داشته باشد : آشنایی با 12 قدم و 12 سنت ، داشتن ظاهری آراسته ، داشتن برخوردی مناسب ، داشتن سنی مناسب ، داشتن حداقل یک سال پاکی ، داشتن تجربه در این رابطه .
10- قرار شد رنگ چیپ های 1 سال ، 18 ماه ، 2 سال به بالا به سلیقه ی کمیته ی چیپ باشد .
11- کمیته ی نشریات در رابطه با ویرایش تایپ و صفحه آرایی از دوستان و اعضای داوطلب دعوت به همکاری می کند .
جلسه ی آتی شورای منطقه ای ایران در تاریخ 5/8/85 راس ساعت 13 و در مکان امام زاده محمد واقع در خیابان وحید تشکیل می شود .
ساعت خاتمه جلسه :16
دستور جلسه آینده :تایید صورت جلسه قبلی ، انتخاب مسول کمیته ارتباطی و آدرسها ، انتخاب کمیته جا و مکان ، تنظیم اساسنامه
                                                                                                       منشی شورا ندا (م)